Topics and News in Cancer Care

Lidia Schapira, MD, FASCO; 2015-2021 Cancer.Net Editor in Chief
May 26, 2021
Lidia Schapira, MD, FASCO

Reflecting On My Time As the Cancer.Net Editor in Chief

English
lidia.schapira

In her final “From the Editor’s Desk,” Dr. Lidia Schapira reflects on her time as the Editor in Chief of Cancer.Net, including what ASCO’s patient education program has accomplished under her leadership and what’s next for Cancer.Net.

Read More >>
May 13, 2021
Gevorg Tamamyan, MD, PhD, MSc

Քաղցկեղն իմ համայնքում՝ Քաղցկեղով երեխաների բուժումը Հայաստանում

English
Gevorg.Tamamyan

Բժիշկ Գևորգ Թամամյանը նկարագրում է, թե ինչպիսին է երեխաների մոտ քաղցկեղի բուժումը Հայաստանում, և բարեգործության դերը ախտորոշման և բուժման ծախսերի առումով օգնելու գործում:

Read More >>
November 30, 2020
Brielle Gregory, ASCO staff

Reducing Health Care Disparities Through Cancer Clinical Trials

English
Brielle.Gregory

In this podcast, Dr. Petros Grivas and Dr. Edith Mitchell discuss what health care disparities are, how they affect people with cancer, and why involvement of minority populations in cancer clinical trials is so important.

Read More >>
November 5, 2020
Alba Kihn Alarcón, MD, MSc

El cáncer en mi comunidad: El rol de la detección del cáncer en Guatemala

Spanish
Alba.Kihn.Alarcón

La doctora Alba Kihn Alarcón habla de la razón personal por la que se involucró en la atención oncológica de Guatemala, en los esfuerzos por ampliar la detección del cáncer en todo el país y en la manera en que las personas con cáncer acceden a la atención en Guatemala.

Read More >>

Pages

Subscribe to RSS - Topics and News in Cancer Care