Zarządzanie opieką nad chorym na raka w nagłych wypadkach

Dokument zatwierdzony przez Radę Redakcji Cancer.Net, 03/2022

Wszystkie ważne informacje należy mieć pod ręką w razie nagłego wypadku. Proszę przynieść te informacje ze sobą, jeżeli będzie Pan/Pani musiał(a) opuścić dom. Pobierz naszą bezpłatną listę kontrolną w nagłych wypadkach do wydrukowania i kartę do noszenia w portfelu z informacjami do wykorzystania w nagłych wypadkach.

Sytuacja nagła może utrudniać Panu/Pani lub bliskiej Panu/Pani osobie otrzymanie leczenia przeciwnowotworowego lub opieki, której Pan/Pani potrzebuje. Katastrofy naturalne, takie jak powodzie, pożary, trzęsienia ziemi lub huragany oraz inne nagłe wypadki, takie jak konflikty, stanowią wyzwanie dla wszystkich. Ale jeśli choruje Pan/Pani na raka, wiąże się to z większym ryzykiem. Nawet jeśli planuje Pan/Pani z wyprzedzeniem, może Pan/Pani nie mieć wszystkich potrzebnych rzeczy w przypadku konieczności opuszczenia domu w nagłych wypadkach.

Ten artykuł pomoże Panu/Pani przygotować się na wypadek sytuacji nagłej lub klęski żywiołowej, gdy Pan/Pani lub bliska Panu/Pani osoba cierpi na raka. Zapewni on również zasoby, jeśli będzie Pan/Pani musiał(a) nagle wyjść z domu.

Planowanie z wyprzedzeniem na wypadek sytuacji nagłej

Najważniejszą rzeczą, jaką można zrobić, aby zaplanować i przygotować się na wypadek sytuacji nagłej, jest rozmowa z zespołem opieki zdrowotnej. Należy rozważyć zapoznanie się z następującymi informacjami:

 • Czy muszę mieć pod ręką jakieś leki?

 • Co należy zrobić w razie pominięcia leczenia przeciwnowotworowego z powodu nagłego wypadku?

 • Gdzie mogę udać się po pomoc w nagłym wypadku?

Lista kontrolna do wykorzystania w nagłych wypadkach może pomóc przygotować plan z wyprzedzeniem.

Podczas tworzenia planu awaryjnego należy porozmawiać z rodziną, znajomymi i sąsiadami. Należy wymienić się numerami telefonów i danymi kontaktowymi z sąsiadami. Jeśli nie mieszka Pan/Pani w pobliżu bliskiej osoby z chorobą nowotworową, należy sprawdzić, czy ma ona sąsiada, który może sprawdzić, jak ta osoba radzi sobie w nagłym wypadku, jeśli Pan/Pani nie może tego zrobić.

Podczas tworzenia planu awaryjnego należy pamiętać o ważnych środkach ostrożności dotyczących COVID-19. Należy pamiętać o zakrywaniu twarzy, korzystając na przykład z masek chirurgicznych, masek N95 lub masek KN95, w zestawie ratunkowym (patrz poniżej). Należy sprawdzić swój plan ewakuacji, aby sprawdzić, czy lokalne schrony uległy zmianie z powodu COVID-19.

Najbezpieczniejszym sposobem ochrony przed COVID-19 jest szczepienie przeciwko COVID-19 i przyjęcie zalecanych dawek przypominających. Dowiedz się więcej na temat tego, co osoby z chorobą nowotworową muszą wiedzieć o COVID-19 z Cancer.Net (ta informacja jest dostępna w języku angielskim i hiszpańskim) i szczepionkach przeciwko COVID-19 (ta informacja jest dostępna w języku angielskim i hiszpańskim). Dowiedz się więcej o COVID-19 i szczepieniach od polskiego Ministerstwa Zdrowia.

Utworzenie zestawu awaryjnego

Posiadanie artykułów ratunkowych jest szczególnie ważne dla osób chorych na raka. Potrzebuje Pan/Pani pożywnego jedzenia, wystarczającej ilości wody i sposobu kontaktu z pogotowiem ratunkowym.

Rak i jego leczenie mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia zakażeń, zwłaszcza jeśli nie ma Pan/Pani dostępu do czystej wody. Ważny jest zestaw pierwszej pomocy ze środkiem do dezynfekcji rąk, środkiem dezynfekującym i kremem z antybiotykiem.

Przygotowując zestaw awaryjny, należy uwzględnić następujące kwestie:

 • Latarki

 • Radio awaryjne

 • Maski twarzowe, najlepiej maski chirurgiczne, N95 lub KN95 

 • Ręczny otwieracz do puszek

 • Mapy

 • Ładowarki do telefonów komórkowych i zapasowe baterie

 • Dane kontaktowe sąsiadów, członków rodziny i zespołu opieki zdrowotnej

 • Pana/Pani informacje medyczne

 • Wymagane leki

 • Oficjalny dokument tożsamości, taki jak prawo jazdy lub paszport

Materiały ratunkowe należy zawsze pakować do wodoodpornego pojemnika, takiego jak szczelnie zamykana plastikowa torebka lub woreczek. Nie używać żadnych materiałów, które dotknęły wód powodziowych.

Informacje medyczne, które należy mieć pod ręką w nagłych wypadkach

Jeśli to możliwe, w nagłym wypadku należy mieć ze sobą pełną dokumentację medyczną. Dostęp do tych informacji może nie być możliwy w przypadku klęsk żywiołowych lub innych sytuacji awaryjnych.

Należy zawsze mieć pod ręką pewne podstawowe informacje. Można je przechowywać w kieszeni, torebce lub walizce. Należy pamiętać, aby uwzględnić:

 • Imię i nazwisko oraz numer telefonu lekarza

 • Informacje na temat rodzaju i stopnia zaawansowania raka

 • Rodzaj leczenia raka, które Pan/Pani przyjmuje

Należy pobrać i samodzielnie wydrukować darmową kartę Cancer.Net do noszenia w portfelu, aby móc śledzić te ważne informacje. Ta karta do noszenia w portfelu jest drukowana na zwykłym papierze do drukarki i można ją złożyć wzdłuż przerywanych linii, aby zmieściła się w portfelu lub torebce.

Jaką ilość pokarmu i wody należy mieć pod ręką w nagłych wypadkach?

Potrzebne jest jedzenie i czysta woda, które wystarczą na co najmniej 3-dniowy pobyt w domu. Lepiej jednak mieć pod ręką zapas jedzenia i wody na 1 do 2 tygodni, jeśli to możliwe. Należy mieć dostęp do środków do gotowania lub oczyszczania wody, np. tabletek do oczyszczania wody lub garnka, kuchenki biwakowej i paliwa. W zestawie należy umieścić otwieracz do puszek, aby móc otwierać puszki z jedzeniem. Ponadto, jeśli ma Pan/Pani zwierzęta domowe, należy również przechowywać dla nich jedzenie, wodę i leki.

Może Pan/Pani kupić żywność i zapasy od organizacji ratunkowych lub przygotować własne zapasy. Należy pamiętać o korzystaniu z wodoodpornych pojemników. Można zapakować trochę jedzenia i wody do torby, którą będzie można zabrać, opuszczając dom.

Opuszczenie domu i szukanie schronienia w sytuacji awaryjnej

Może Pan/Pani zostać w domu w niektórych sytuacjach, ale może wtedy dojść do utraty dostępu do wody, elektryczności, ciepła lub klimatyzacji. Jeśli nie ewakuuje się Pan/Pani przed sytuacją awaryjną, należy upewnić się, że jest Pan/Pani przygotowany(-a) do opuszczenia domu, jeśli będzie to konieczne. Należy zapakować torbę z zestawem ratunkowym (patrz powyżej), obuwie i odzież, których może Pan/Pani potrzebować. Należy pamiętać o potrzebnej odzieży, takiej jak wodoodporne buty, koce i płaszcze.

W przypadku utraty zasilania może Pan/Pani nie być w stanie naładować telefonu przez jakiś czas. Telefon powinien być podłączony, kiedy jest dostęp do zasilania, należy również naładować wszelkie zapasowe baterie, jakie Pan/Pani posiada. Jeśli to możliwe, samochód powinien być zatankowany lub naładowany, aby w razie potrzeby móc udać się w bezpieczne miejsce.

Należy się upewnić, że wie Pan/Pani, gdzie można uzyskać wiarygodne informacje w sytuacji awaryjnej, zwłaszcza kiedy i gdzie należy się ewakuować. W nagłych wypadkach wiadomości i fałszywe informacje mogą się szybko rozprzestrzeniać i trudno je rozróżnić. Należy sprawdzać lokalne wiadomości w telewizji, radiu lub Internecie, aby uzyskać dokładne raporty pogodowe, informacje o ewakuacji i informacje na temat sytuacji awaryjnej w miarę jej rozwoju. Można również sprawdzać strony lokalnych władz w mediach społecznościowych. Jeśli nie rozpozna Pan/Pani źródła informacji, należy spróbować je potwierdzić, korzystając ze znanych wiadomości lub lokalnego źródła informacji przed podjęciem działań.

Jak znaleźć opiekę medyczną w nagłych przypadkach

Jeżeli to możliwe, należy jak najszybciej zadzwonić do gabinetu lekarza, aby dowiedzieć się, co dalej robić, aby kontynuować leczenie przeciwnowotworowe i otrzymać odpowiednią opiekę. Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (American Society of Clinical Oncology, ASCO) posiada stronę informacje w języku angielskim dla pacjentów z rakiem i lekarzy na Ukrainie i w krajach sąsiednich na której można znaleźć materiały pomocne w nagłych wypadkach. Amerykańskiego Stowarzyszenia Raka posiada informacje w języku ukraińskim, polskim i rosyjskim na temat radzenie sobie z rakiem w sytuacji awaryjnej lub w przypadku katastrofy.

Lista kontrolna w nagłych wypadkach

Lista kontrolna w nagłych wypadkach

Może Pan/Pani skorzystać z poniższej listy kontrolnej, aby przygotować się na nagły wypadek. Należy pobrać i wydrukować Listę kontrolną do wykorzystania w nagłych wypadkach dla przypomnienia o tym, co zrobić, aby przygotować się do takiej sytuacji.

 • Rozmawiałem(-am) z moim zespołem onkologicznym o tym, jaka sytuacja byłaby dla mnie sytuacją nagłą.

 • Posiadam pisemne informacje na temat mojego rodzaju raka, stopnia zaawansowania i leczenia.

 • Mam pod ręką leki i inne materiały medyczne, jeśli lekarz uzna, że mogą one być mi potrzebne, w tym ilość leków wystarczającą na co najmniej 1 tydzień. Są one przechowywane w wodoodpornej torbie lub pojemniku.

 • Mam zestaw pierwszej pomocy, w tym aerozol antyseptyczny, alkohol do wycierania lub nadtlenek wodoru i krem z antybiotykiem, aby zapobiec zakażeniom.

 • Posiadam w domu pożywne jedzenie i wodę w ilości wystarczającej na co najmniej 3 dni oraz jedzenie i wodę dla moich zwierząt domowych. Żywność i woda są przechowywane w wodoszczelnych pojemnikach.

 • Rozmawiałem(-am) z członkami rodziny, znajomymi lub sąsiadami o pomocy, której mogę potrzebować w przypadku klęski żywiołowej.

 • Mam telefon komórkowy, radio awaryjne lub inny sposób kontaktowania się służby ratunkowe w razie potrzeby.

 • Posiadam podstawową dokumentację medyczną i informacje na dysku flash lub w chmurze. Znam hasła umożliwiające dostęp do tych plików.

Więcej informacji

American Cancer Society (Amerykańskiego Stowarzyszenia Raka): Informacje o raku w języku polskim